BedandBreakfast op Texel, een oase van rust en ruimte!

BedandBreakfast op Texel
DemooisteplekopTexel.nl - BedandbreakfastopTexel.nl

BedandBreakfast op Texel; vakantie- en recreatieoase op Texel!

BedandbreakfastopTexel
DemooisteplekopTexel.nl – BedandbreakfastopTexel.nl

In de polder “Prins Hendrik” op Texel ligt het voormalig boerenerf “Johanneshoeve”. In de nieuwe schuur die aan de stolpboerderij uit 1897 grenst, zijn vanaf medio 2019, 3 luxe 2-persoons BedandBreakfast-kamers gecreëerd. Het erf ligt midden in de polder PH op Texel, rondom beschermd door dijken waarnaar de kamers van BedandBreakfast op Texel zijn vernoemd, “De Waker”, “De Slaper” en “De Dromer”. op slechts 2 kilometer vanaf de aanlegsteiger van de veerboot Den Helder – Texel, kunt u genieten van de landelijke rust en ruimte.

Het uitzicht vanuit de Bedandbreakfastkamers van DemooisteplekopTexel.nl
Wat een uitzicht vanuit de nieuwe B&B kamers van DemooisteplekopTexel.nl

“De Waker”:
Deze dijk heeft een primaire waterkerende functie. Hij waakt over het land!

“De Slaper”:
Deze dijk is veelal een oude zeedijk die gelegen is achter de primaire waterkering. In geval van een dijkdoorbraak van de waker zal de slaper zijn taak over kunnen nemen.

“De Slaper” begint vorm te krijgen!

“De Dromer”:
Deze dijk is een extra slaper die geen waterkerende functie (meer) heeft, maar alleen nog cultuurhistorische waarde of een natuurwaarde.

Op het achtererf staat vanaf medio 2018, onze ingerichte Pipowagen / Woonwagen“DepipowagenopTexel.nl die wij van 15 maart tot 31 oktober verhuren. Deze wagen is geschikt voor een verblijf van 2 personen.

DepipowagenopTexel.nl op DemooisteplekopTexel.nl